CSRD is een Europees Duurzaamheidsrichtlijn

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De CSRD is een Europese Duurzaamheidsrichtlijn die voortkomt uit de Green Deal en gekenmerkt wordt door aspecten van de ESG, Environment, Social en Governance ofwel Milieu, Maatschappij en het Besturen van de organisatie.

De ESG verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van een onderneming. De term is afgeleid van de ‘Triple Bottom Line’, ook bekend als ‘People, Planet and Profit’ (PPP), een concept dat in de jaren ‘90 werd geïntroduceerd. Het stelt dat bedrijven zich moeten richten op elk van de drie P’s en niet alleen op ‘Profit’ (Winst) omdat de andere twee elementen even belangrijk zijn voor een commerciële onderneming om duurzaam te zijn. Dit concept evolueerde in ESG, wat vandaag de dag de basis vormt voor duurzaam en verantwoord ondernemen.

Wat is het doel van de CSRD? Het is de bedoeling dat ondernemingen adequate informatie openbaar maken over hun duurzaamheidsrisico’s, kansen om te verduurzamen en de gevolgen van hun bedrijfsvoering voor mens en milieu. De CSRD heeft hierbij het doel om “green washing” tegen te gaan.

De CSRD is een geïntegreerd rapport (financieel en niet-financieel) waarbij voor de controleplichtige organisatie assurance afgegeven moet gaan worden.

Voor wie geldt CSRD en vanaf wanneer?

CSRD is verplicht vanaf boekjaar:

2024: grote beursgenoteerde OOB-instellingen met > dan 500 medewerkers

2025: grote ondernemingen

2026: kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen

Grote ondernemingen: twee van de drie volgende criteria:

*Balanstotaal van € 20 miljoen of > 

*Netto-omzet van € 40 miljoen of >

*Gemiddeld 250 of > medewerkers

Wat wordt er nu concreet verwacht vanuit de CSRD?

Om te voldoen aan de eisen van de CSRD dient de organisatie een geïntegreerd jaarverslag te schrijven over de eigen organisatie. In dit geïntegreerde verslag staan financiële en niet-financiële informatie. De basis van de CSRD bestaat uit een raamwerk van ESRS’en (European Sustainablility Reporting Standards). Het raamwerk van ESRS bestaat uit 4 onderwerpen, een algemeen deel en 3 inhoudelijke delen, die bestaan uit onderwerpen gerelateerd aan Environmental, Social en Governance. Daarnaast is er de verplichting om over sectorspecifieke en bedrijfsspecifieke onderwerpen te rapporteren.

Dubbele materialiteit

De CSRD verlangt de toepassing van de dubbele materialiteit voor de organisatie. Hiermee wordt bedoeld dat gekeken wordt naar de schade/kansen die de organisatie aan de maatschappij toebrengt, maar ook wat de impact van de maatschappij/klimaat is op de organisatie.

Op welke wijze kun je hieraan invulling geven? Door middel van open gesprekken met meerdere stakeholders vanuit je onderneming en van buiten de onderneming. Dit dient op regelmatige basis plaats te vinden, zodat je hierop tijdig kunt sturen. Dit is een tijdrovend stuk, je zult je nu moeten gaan verdiepen wie dit zijn en hoe zij jouw organisatie zien.

Daarnaast vereist de CSRD dat van alle materiële aangelegenheden de gehele keten meegenomen dient te worden. Oftewel de gehele keten dient in kaart gebracht te worden en de informatie opgevraagd te worden. Voor de MKB’ers die in de keten zitten en voor grote opdrachtgevers werkzaam zijn, zullen zij zowel als stakeholders bevraagd gaan worden, alsook dat ze moeten rapporteren over de uitstoot van hun onderneming en de sociale aspecten van de onderneming. Het wordt dus van belang dat alle ondernemingen die in deze keten zitten hun eigen organisatie ten aanzien van de ESG’s op orde hebben. Het is dus verstandig tijdig te beginnen.

Is het allemaal nieuw?

Nee, grote organisaties hebben veelal duurzaamheidsverslagen en rapporten op basis van de ESG’s. Wat is wel nieuw? Het toepassen van de dubbele materialiteit en de rapportage over de gehele keten.

Wat zijn de voordelen om een ESG-rapportage op te stellen:

  • Het geeft inzicht in je bedrijfsvoering. Vaak zijn hiermee kosten te besparen, zoals bijvoorbeeld op energieverbruik of afvalverwerking
  • Je wordt bewust van de risico’s binnen je bedrijf en weet hierop tijdig te anticiperen. Neem bijvoorbeeld de CO2-beprijzing, die er aan komt. Maar ook hoe speel je in op personeelstekorten, of problemen in de toeleveringsketen.
  • Op het moment dat je leningen of gelden nodig hebt voor investeringen ben je aantrekkelijker en kun je goedkoper lenen. Het is al bekend dat banken in de toekomst bij minder duurzame bedrijven meer rente gaan berekenen.
  • Bij aanbestedingen heb je een voorsprong op de concurrent.
  • Je bent verzekerd van een goede concurrerende toekomst. Opdrachtgevers die volgens de CSRD dienen te rapporten zullen in hun keten keuzes maken welke leveranciers ingezet blijven worden.

Meer informatie?

Wat ik zie bij organisaties is dat ze het lastig vinden om te starten met het verduurzamen, of kleine losse onderdelen verduurzamen maar dat de samenhang ontbreekt. Het is belangrijk om vanuit een strategie, visie en missie te verduurzamen, waarbij het geheel overzien wordt.