De tegemoetkoming energiekosten (TEK), komt binnen uw bereik!

De Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) energie-intensief MKB, wordt op 21 maart 2023 opengesteld tot en met 2 oktober 2023. Concreet betekent dit voor die ondernemers waarvan de energiekosten tenminste 7% uitmaken van de totale omzet over 2022, zij in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit het rijk tot maximaal 50% van de kosten met een vastgestelde bovengrens. De achterliggende gedachte is dat de MKB’er de tijd krijgt zijn onderneming om te vormen naar een toekomstbestendiger model. De regeling zal met terugwerkende kracht lopen van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Deze regeling is bedoeld voor bedrijven tot maximaal 250 medewerkers, maar ook voor stichtingen en verenigingen.

Rekenmethode:

Feitelijk is de TEK dus een tegemoetkoming voor de sterk gestegen energiekosten. Hoe wordt deze bepaald? De netbeheerder geeft voor elke onderneming een schatting van het jaarverbruik voor gas en elektra af. Op basis hiervan wordt een gemiddelde prijs van energie over 4de kwartaal van 2022 berekend. Deze zogenaamde modelprijs is voor 2022 door het CBS vastgesteld op € 2,41 per M3 gas en € 0,59 per kWh en wordt per jaar bijgesteld.
Vervolgens wordt per aanvrager de energie-intensiteit berekend, deze moet tenminste 7% van de jaaromzet zijn. Vanaf de vaste drempelprijzen van € 1,19 per M3 gas en € 0,35 kWh elektra komt men in aanmerking voor een vergoeding met een maximaal totaalbedrag van € 160.000,00
Behalve een drempelprijs is er ook een maximale prijs vastgesteld van € 3,19 per M3 gas en € 0,95 kWh voor elektra. Daarbinnen wordt maximaal 50% vergoed waarbij de mogelijkheid bestaat hiervan de helft als voorschot te ontvangen. Met deze rekenmethode krijg je uiteindelijk maximaal 50% vergoed tussen € 1,19 en € 3,19 per M3 gas en € 0,35 en € 0,95 kWh elektra.

Hou rekening met:

Een paar dingen om rekening mee te houden, de tegemoetkoming van je energieleverancier over november en december 2022 wordt afgetrokken, net als de terug geleverde energie van bijvoorbeeld zonnepanelen. Doe alvast voorwerk en kijk naar je zakelijke verbruik in het 4de kwartaal 2022. De jaaromzet 2022 wordt bepaald vanuit de aangifte omzetbelasting die ingediend is bij de belastingdienst.
Afhankelijk van uw rechtspositie moet u inloggen via E-herkenning of Digid. Binnen 8 weken na de aanvraag krijg je een positief dan wel negatief besluit waartegen overigens beroep mogelijk is. Vervolgens worden er middels een vaststellingsonderzoek, afhankelijk van je situatie, bepaalde verklaringen opgevraagd waaronder de werkelijke omzet over 2022. Met 16 weken zou dan het voorlopige subsidiebedrag zijn bepaald. Een voorschot ontvang je binnen 10 dagen na een positief besluit. Het restant subsidiebedrag wordt pas definitief vastgesteld begin 2024 met de modelprijs van het CBS over 2023.

Meer weten? Neem contact op met Duurzame Cijfers en kijk alvast op; ondernemersplein-TEK

 

Meer informatie?

Vanuit een jarenlange ervaring in het bedrijfsleven, zowel in operationele als commerciële functies bij grote beursgenoteerde multinationals maar net zo goed in het MKB, ben ik mij steeds meer bewust geworden van de verspilling van energie en grondstoffen.