Bedrijfsprocessen verduurzamen en optimaliseren

Verduurzamen en optimaliseren van bedrijfsprocessen

Door bewust bezig te zijn met het verduurzamen van jouw onderneming, zullen bedrijfsprocessen en werkwijzen aangepast worden.

Werkwijze en bedrijfsprocessen

Aanpassen bedrijfsprocessen en/of werkwijze:

  • Het opstellen van een stappenplan.
  • Rekening houdend met gestelde doelen strategie en visie van de onderneming.
  • Maatschappelijk verantwoorde keuzes maken.
  • Spaarzaam omgaan met grondstoffen.
  • Realisatie door iedereen mee te krijgen en mensen te leren op welke manier ze zelf hiermee verder kunnen.
Bedrijfsprocessen verduurzamen en optimaliseren een continue proces

Samen

Duurzame Cijfers helpt u graag met verduurzamen, stap voor stap.

Neem contact op

Lean & Green

Kiezen voor duurzaam ondernemen

Iedere onderneming die toekomstbestendig wil zijn, zal zijn organisatie zo moeten inrichten dat er rekening wordt gehouden met de leefomgeving en het duurzame gebruik van grondstoffen.

Bewustwording klanten

Het verwachtingspatroon van klanten/ consumenten moet aansluiten bij jouw “duurzame onderneming”.

Toekomst bestendig

Een toekomstbestendige organisatie is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen en maatregelen vanuit de overheid. Door nu verstandig te investeren in verduurzaming verzeker je de continuïteit van de onderneming.

Motivatie werknemers

Gemotiveerde werknemers die zich bewust willen verbinden aan een duurzame organisatie.

Voorkom risico’s

Voorkom financiële risico’s omdat je niet voorbereid bent op de effecten van o.a. klimaatverandering, reputatieschade, uitsluiting bij aanbestedingen en boetes bij nieuw overheidsbeleid.

Verduurzamen? neem contact op

Verandering begint met inzicht, het kan anders, beter met oog op de toekomst.

Contact