CSRD

CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive

De CSRD is een Europees Duurzaamheidsrichtlijn die moet zorgen voor meer transparantie, betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie in de verslaglegging en vergelijking tussen de verschillende ondernemingen. 

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

De CSRD is gebaseerd op de ESG-criteria (Environmental, Social and Governance), ofwel de milieu, sociale en bestuursactiviteiten van een onderneming.

Verplichting 

De CSRD is verplicht vanaf het boekjaar: 

2024: grote beursgenoteerde OOB-instellingen met meer dan 500 medewerkers 

2025: grote ondernemingen 

2026: kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen 

Van grote ondernemingen is sprake als voldaan wordt aan twee van de drie volgende criteria: 

  • Balanstotaal van € 25 miljoen of meer 
  • Netto-omzet van € 50 miljoen of meer 
  • Gemiddeld 250 of meer medewerkers 
CSRD is een Europees Duurzaamheidsrichtlijn

Gevolgen 

De CSRD heeft een impact op alle bedrijven. De CSRD vereist transparante informatie over de gehele keten waarin de onderneming zich bevindt, dit betekent dat klanten en leveranciers informatie gaan delen.

Opbouw CSRD

De CSRD is opgebouwd in een stramien wat bestaat uit ESRS’en. 

De ESRS 1 en ESRS 2 zijn cross-cutting standaarden, deze zijn overkoepeld en werken door in de andere ESRS’en.  

De overige ESRS zijn gebaseerd op ESG-criteria. Zodra een onderwerp materieel is voor een organisatie, dient hierover gerapporteerd te worden. De materiële onderwerpen worden gekoppeld aan de ESRS’en, waarin datapunten staan waarover de onderneming moet rapporteren. 

Hoe is de CSRD opgebouwd

ESG  

De ESG-criteria hebben betrekking op het milieu, de sociale aspecten als inclusiviteit, ethische bedrijfsvoering, de stakeholders en de gehele keten. Hierdoor kan er gerapporteerd worden over de impact (positief en negatief) van de eigen organisatie en haar keten op het milieu en de maatschappij. Voor de CSRD dient de eigen organisatie het principe van “dubbele materialiteit” te hanteren. Dit betekent het in kaart brengen van de materiële risico’s die de eigen onderneming toebrengt aan het milieu en maatschappij Maar ook omgekeerd de risico’s vanuit het milieu, zoals klimaatverandering en grondstoffen schaarste, die van invloed zijn op de eigen organisatie. Met andere woorden, hoe positioneer ik mijn bedrijf in de samenleving. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Duurzame Cijfers heeft de kennis om te helpen de CSRD te implementeren binnen de eigen organisatie en in de keten waar het actief is. Door stakeholders te betrekken, de materiële topics (dubbele materialiteit) voor uw organisatie te bepalen. Om vervolgens samen met medewerkers binnen de organisatie (green team) de doelen en inbedding van de CRSD te realiseren. Hiermee krijg je de informatie en data die opgenomen kan worden in het jaarverslag of die je kan verstrekken aan opdrachtgevers. 

Waarom nu starten? 

Nu starten, betekent dat je als onderneming de tijd hebt om de CSRD in te bedden in de organisatie en grip te krijgen op de niet-financiële indicatoren. Dit kan een kostenreductie opleveren en geeft inzicht in het verbeteren van de processen in je onderneming.

Lean & Green

Kiezen voor duurzaam ondernemen

Iedere onderneming die toekomstbestendig wil zijn, zal zijn organisatie zo moeten inrichten dat er rekening wordt gehouden met de leefomgeving en het duurzame gebruik van grondstoffen.

Bewustwording klanten

Het verwachtingspatroon van klanten/ consumenten moet aansluiten bij jouw “duurzame onderneming”.

Toekomst bestendig

Een toekomstbestendige organisatie is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen en maatregelen vanuit de overheid. Door nu verstandig te investeren in verduurzaming verzeker je de continuïteit van de onderneming.

Motivatie werknemers

Gemotiveerde werknemers die zich bewust willen verbinden aan een duurzame organisatie.

Voorkom risico’s

Voorkom financiële risico’s omdat je niet voorbereid bent op de effecten van o.a. klimaatverandering, reputatieschade, uitsluiting bij aanbestedingen en boetes bij nieuw overheidsbeleid.

Verduurzamen? neem contact op

Verandering begint met inzicht, het kan anders, beter met oog op de toekomst.

Contact