Bedrijfsprocessen verduurzamen en optimaliseren

Duurzame Cijfers werkt

Duurzame Cijfers helpt bedrijven en organisaties bij het verduurzamen van de eigen organisatie. Onze aanpak is concreet, meetbaar en wordt vastgelegd.

Duurzame Cijfers helpt bedrijven door middel van (data)analyse, planvorming en advies wat leidt tot de strategische besluitvorming die nodig is voor het omvormen van processen, het financieren van verandertrajecten en het voorbereiden van verslagen, CSRD, meten eigen uitstoot eventueel met behulp van de CO2 prestatieladder.

Duurzame Cijfers ondersteunt bij deze omvorming gericht op resultaat waarmee de organisatie zelf verder kan. Buiten de grotere organisaties richten wij ons met name op MKB-ers die behoefte hebben aan maatwerk.

Duurzame Cijfers werkt samen met de organisatie
Lean & Green

Kiezen voor duurzaam ondernemen

Iedere onderneming die toekomstbestendig wil zijn, zal zijn organisatie zo moeten inrichten dat er rekening wordt gehouden met de leefomgeving en het duurzame gebruik van grondstoffen.

Bewustwording klanten

Het verwachtingspatroon van klanten/ consumenten moet aansluiten bij jouw “duurzame onderneming”.

Toekomst bestendig

Een toekomstbestendige organisatie is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen en maatregelen vanuit de overheid. Door nu verstandig te investeren in verduurzaming verzeker je de continuïteit van de onderneming.

Motivatie werknemers

Gemotiveerde werknemers die zich bewust willen verbinden aan een duurzame organisatie.

Voorkom risico’s

Voorkom financiële risico’s omdat je niet voorbereid bent op de effecten van o.a. klimaatverandering, reputatieschade, uitsluiting bij aanbestedingen en boetes bij nieuw overheidsbeleid.

Verduurzamen? neem contact op

Verandering begint met inzicht, het kan anders, beter met oog op de toekomst.

Contact