ESG data implementeren

ESG aspecten

ESG aspecten staat voor Environmental (milieu), Social (sociaal) en Governance (besturen van de organisatie).

Een toekomstbestendige organisatie implementeert de ESG-criteria binnen de eigen organisatie en de keten.

ESG aspecten, relatie CSRD

De ESG aspecten zijn ook onderdeel van de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), dit is een Europese duurzaamheidsrichtlijn die aangenomen is in de zomer van 2023. Deze richtlijn is gebaseerd op de Green Deal en verplicht grote organisaties en beursgenoteerde MKB-bedrijven om te rapporteren over de ESG-factoren van de eigen organisatie en van de keten.

Dit heeft een impact op heel veel bedrijven, zo gaan de CSRD-plichtige organisaties bij jou gegevens opvragen over een aantal (gelimiteerde) onderwerpen.

Wil je zelf in de eigen organisatie de touwtjes in handen houden, is het aan te bevelen om een dashboard te maken waarin voor de eigen organisatie om dit in kaart te brengen, doelstellingen te definiëren en deze te monitoren.

Duurzame Cijfers helpt organisaties om dit in kaart te brengen, zodat men een dashboard krijgt om te monitoren en hierover te rapporteren.

Door het als een totaalplaatje weer te geven, krijg je het inzicht om de juiste keuzes te maken en de organisatie te verduurzamen, hiermee wordt de organisatie toekomstbestendig en bespaar je wellicht de nodige financiële middelen.

 

ESG aspecten continue in verbetering

Wat houden de ESG aspecten in

De ESG aspecten kunnen als volgt ingevuld worden:

Environmental: je kijkt onder andere naar alle vormen van vervuiling door de eigen organisatie en de keten. Voor CO2-uitstoot kan de CO2-prestatieladdermethodiek worden ingezet. Voor de impact op onder andere biodiversiteit, afval, waterverbruik etc. zullen andere methodieken moeten worden ingezet.

Social: op welke wijze wordt omgegaan met eigen personeel, inleners, uitzendkrachten? Hierbij gaat het om duurzame inzet van mensen, scholing mogelijkheden, gender gelijkheid, beloning etc.

Governance: op welke wijze borg je de bovenstaande factoren bij het managen van je onderneming. Wat betekent dit concreet voor de strategie, missie en visie?

Start inzet ESG aspecten

Weten hoe u dit kunt doen binnen uw organisatie? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek met Duurzame Cijfers.

Lean & Green

Kiezen voor duurzaam ondernemen

Iedere onderneming die toekomstbestendig wil zijn, zal zijn organisatie zo moeten inrichten dat er rekening wordt gehouden met de leefomgeving en het duurzame gebruik van grondstoffen.

Bewustwording klanten

Het verwachtingspatroon van klanten/ consumenten moet aansluiten bij jouw “duurzame onderneming”.

Toekomst bestendig

Een toekomstbestendige organisatie is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen en maatregelen vanuit de overheid. Door nu verstandig te investeren in verduurzaming verzeker je de continuïteit van de onderneming.

Motivatie werknemers

Gemotiveerde werknemers die zich bewust willen verbinden aan een duurzame organisatie.

Voorkom risico’s

Voorkom financiële risico’s omdat je niet voorbereid bent op de effecten van o.a. klimaatverandering, reputatieschade, uitsluiting bij aanbestedingen en boetes bij nieuw overheidsbeleid.

Verduurzamen? neem contact op

Verandering begint met inzicht, het kan anders, beter met oog op de toekomst.

Contact