Financiering en subsidies

Het veranderproces naar een duurzame economie kost veel geld. Geld dat niet altijd direct opgebracht kan worden door betrokken bedrijven en organisaties. Het betreft veelal diepte-investeringen die zich pas op termijn uitbetalen.

Daarbij moet de concurrentiepositie versterkt worden en wil je voor de lange termijn een bedrijfsperspectief met bredere waarden creëren.

Een bredere waarden creëren betekent dat er overgestapt wordt naar een mogelijk ander businessmodel, waarbij financiële en niet-financiële (ESG) indicatoren betrokken worden.

Dat kunnen ingrijpende veranderingen betekenen waarmee een bedrijf er anders uit gaat zien.

De overheid doet actief mee met stimulering-subsidies, de ISDE voor onder meer isolerende maatregelen daarnaast EIA, MIA en Vamil als fiscale aftrekmogelijkheden voor milieutechnische en energiebesparende maatregelen.

Daarnaast zijn er ook regelingen (Horizon Europe 2021 – 2027) voor ondernemingen die hun processen circulair maken.

Financiering en subsidies

Duurzame Cijfers

Wij kennen de weg en met het stapelen van subsidies en aftrekmogelijkheden maak je optimaal gebruik van deze bestaande regelingen.

 

Voordelen

Verder lenen kapitaalverstrekkers tegen gunstiger voorwaarden als een onderneming een actief duurzaamheid beleid hanteert. Allemaal belangrijke aspecten om de eigen financiering rond te krijgen voor duurzame noodzakelijke maatregelen.

 

Lean & Green

Kiezen voor duurzaam ondernemen

Iedere onderneming die toekomstbestendig wil zijn, zal zijn organisatie zo moeten inrichten dat er rekening wordt gehouden met de leefomgeving en het duurzame gebruik van grondstoffen.

Bewustwording klanten

Het verwachtingspatroon van klanten/ consumenten moet aansluiten bij jouw “duurzame onderneming”.

Toekomst bestendig

Een toekomstbestendige organisatie is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen en maatregelen vanuit de overheid. Door nu verstandig te investeren in verduurzaming verzeker je de continuïteit van de onderneming.

Motivatie werknemers

Gemotiveerde werknemers die zich bewust willen verbinden aan een duurzame organisatie.

Voorkom risico’s

Voorkom financiële risico’s omdat je niet voorbereid bent op de effecten van o.a. klimaatverandering, reputatieschade, uitsluiting bij aanbestedingen en boetes bij nieuw overheidsbeleid.

Verduurzamen? neem contact op

Verandering begint met inzicht, het kan anders, beter met oog op de toekomst.

Contact