Klimaatdoelstellingen Kyoto Protocol

Klimaatmaatdoelstellingen

In 1992 werd in Rio de Janeiro het VN klimaatverdrag gesloten. Eén van de belangrijkste klimaatdoelstellingen was het stabiliseren van de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer op een dusdanig niveau dat de gevaarlijke invloed van menselijk handelen, kon worden beperkt.

Kyoto Protocol

Gaandeweg de jaren negentig werd duidelijk dat van stabilisatie geen sprake was en dat er meer maatregelen noodzakelijk waren, wat tot het Kyoto Protocol heeft geleid in 1997 en uiteindelijk op de wereldwijde klimaat conferentie in 2015 tot het akkoord van Parijs. In totaal 195 landen hebben een overeenkomst gesloten de opwarming van de aarde niet verder te laten oplopen dan 1,5 °C in 2050.

Klimaatdoelstellingen Kyoto Protocol

Green Deal

Voor de 28 EU lidstaten resulteerde dit in Green Deal, een reductie van broeikasgassen t.o.v. 1990 van minimaal 55% in 2030 en in 2050 helemaal klimaatneutraal. Deze opgave moet vertaald worden in de eigen klimaatdoelstellingen, processen en verslaglegging voor iedere onderneming en organisatie. Door de klimaatdoelstellingen in werking te zetten en je onderneming continu te verbeteren door je doelstellingen te verleggen, vorm je een toekomstbestendige onderneming met een positief imago.

Green Deal
Lean & Green

Kiezen voor duurzaam ondernemen

Iedere onderneming die toekomstbestendig wil zijn, zal zijn organisatie zo moeten inrichten dat er rekening wordt gehouden met de leefomgeving en het duurzame gebruik van grondstoffen.

Bewustwording klanten

Het verwachtingspatroon van klanten/ consumenten moet aansluiten bij jouw “duurzame onderneming”.

Toekomst bestendig

Een toekomstbestendige organisatie is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen en maatregelen vanuit de overheid. Door nu verstandig te investeren in verduurzaming verzeker je de continuïteit van de onderneming.

Motivatie werknemers

Gemotiveerde werknemers die zich bewust willen verbinden aan een duurzame organisatie.

Voorkom risico’s

Voorkom financiële risico’s omdat je niet voorbereid bent op de effecten van o.a. klimaatverandering, reputatieschade, uitsluiting bij aanbestedingen en boetes bij nieuw overheidsbeleid.

Verduurzamen? neem contact op

Verandering begint met inzicht, het kan anders, beter met oog op de toekomst.

Contact