Rapporteren en certificeren doelstellingen en resultaten met de CO2 prestatieladder, SDG of Lean & Green

Meten eigen CO2-uitstoot / CO2-prestatieladder

Het meten van de eigen CO2-uitstoot kan met een eigen dashboard. Hiervoor kun je de methodiek van de CO2-prestatieladder toepassen.

Doel CO2-prestatieladder:

De CO2-prestatieladder is een CO2 managementsysteem dat tot doel heeft om CO2 te reduceren en te komen tot een klimaat neutrale bedrijfsvoering.

Met een dashboard maak de CO2-uitstoot van de eigen onderneming (tot en met niveau 3) inzichtelijk en vervolgens in de keten en sector (niveau 4-5). Vanaf niveau 3 bestaat de mogelijkheid om de eigen onderneming te laten kwalificeren. Uiteraard is dit niet noodzakelijk.  Het voordeel van een certificaat is dat je hiermee aan kunt tonen dat je bezig bent met de reductie van CO2 van de eigen organisatie en/of de keten en sector.

Het CO2-managementsysteem stuurt op een continu proces voor verbetering van de CO2-reductie.

 

Bepalen doelstellingen

De CO2-prestatieladder bestaat uit vier invalshoeken:

  1. Inzicht: Welke energiestromen zijn er binnen de organisatie aanwezig en wat is je CO2-footprint?
  2. Reductie: Bepaal ambitieuze reductie doelstellingen
  3. Transparantie: Communiceer zowel intern als extern over het CO2-beleid
  4. Participatie: Deelname aan initiatieven binnen de sector op het gebied van CO2-reductie.
Rapporteren CO2-uitstoot

Voordelen CO2-prestatieladder:

– voordeel bij aanbestedingen, hoe hoger je kwalificatie op CO2 de prestatie ladder, hoe hoger de korting en daarmee de kans om een aanbesteding te winnen

– als de onderneming gecertificeerd is voor niveau 3 voldoe je aan de EED Energie-audit, ofwel hiervoor heb je een vrijstelling.

– voor ondernemingen die moeten voldoen aan de CSRD, kan de CO2-prestatieladder ingezet worden om te voldoen aan de ESRS E1.

– ben je afhankelijk van een opdrachtgever die moet voldoen aan de CSRD, heb je de gegevens van de eigen organisatie in kaart, die vervolgens verstrekt kunnen worden aan de CSRD-plichtige opdrachtgevers.

– kostenvoordeel, door de CO2-uitstoot te verminderen, beperk je het energieverbruik en kan geld bespaard worden.

CO2 prestatieladder de verschillende niveaus

Aan de slag met een dashboard volgens de systematiek van de CO2 prestatieladder?

De CO2-prestatieladder is in lijn met het internationale Greenhouse Gas Protocol.

Neem contact op met Duurzame Cijfers voor een vrijblijvend gesprek en advies

SKAO
Lean & Green

Kiezen voor duurzaam ondernemen

Iedere onderneming die toekomstbestendig wil zijn, zal zijn organisatie zo moeten inrichten dat er rekening wordt gehouden met de leefomgeving en het duurzame gebruik van grondstoffen.

Bewustwording klanten

Het verwachtingspatroon van klanten/ consumenten moet aansluiten bij jouw “duurzame onderneming”.

Toekomst bestendig

Een toekomstbestendige organisatie is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen en maatregelen vanuit de overheid. Door nu verstandig te investeren in verduurzaming verzeker je de continuïteit van de onderneming.

Motivatie werknemers

Gemotiveerde werknemers die zich bewust willen verbinden aan een duurzame organisatie.

Voorkom risico’s

Voorkom financiële risico’s omdat je niet voorbereid bent op de effecten van o.a. klimaatverandering, reputatieschade, uitsluiting bij aanbestedingen en boetes bij nieuw overheidsbeleid.

Verduurzamen? neem contact op

Verandering begint met inzicht, het kan anders, beter met oog op de toekomst.

Contact