Monitoring en rapporteren doelstellingen

Monitoren en rapporteren doelstellingen

Het monitoren en rapporteren van de behaalde doelstellingen van jouw bedrijf is essentieel! Als de resultaten gehaald zijn dan helpt Duurzame Cijfers jouw onderneming met nieuwe doelen om zo nog duurzamer te worden.

Rapporteren resultaten

Duurzame Cijfers rapporteert of de gestelde doelstellingen gehaald zijn. Het monitoren is essentieel.

Monitoring en rapporteren doelstellingen

Nieuwe doelstellingen

Het proces van verduurzamen gaat verder met nieuwe doelen. Door continu monitoren in combinatie met nieuwe doelstellingen wordt jouw onderneming steeds duurzamer.

De nulmeting Duurzame Cijfers - Doelstellingen

Ref. I ( Door de toepassing van de Lean&Green methodiek in ons transportbedrijf, hebben we met hulp van Duurzame Cijfers in korte tijd de uitstoot fors teruggebracht en tegelijkertijd veel brandstof bespaard.)

Ref. II ( De aanpak van Duurzame cijfers betekende voor onze organisatie dat de interne communicatie over verduurzaming pas goed op gang kwam waardoor de veranderprocessen met succes kunnen worden doorgevoerd.)

Ref. III ( Door implementatie van de CO2 prestatieladder kunnen we ons positief onderscheiden en hebben deze aanbesteding gewonnen.)

Lean & Green

Kiezen voor duurzaam ondernemen

Iedere onderneming die toekomstbestendig wil zijn, zal zijn organisatie zo moeten inrichten dat er rekening wordt gehouden met de leefomgeving en het duurzame gebruik van grondstoffen.

Bewustwording klanten

Het verwachtingspatroon van klanten/ consumenten moet aansluiten bij jouw “duurzame onderneming”.

Toekomst bestendig

Een toekomstbestendige organisatie is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen en maatregelen vanuit de overheid. Door nu verstandig te investeren in verduurzaming verzeker je de continuïteit van de onderneming.

Motivatie werknemers

Gemotiveerde werknemers die zich bewust willen verbinden aan een duurzame organisatie.

Voorkom risico’s

Voorkom financiële risico’s omdat je niet voorbereid bent op de effecten van o.a. klimaatverandering, reputatieschade, uitsluiting bij aanbestedingen en boetes bij nieuw overheidsbeleid.

Verduurzamen? neem contact op

Verandering begint met inzicht, het kan anders, beter met oog op de toekomst.

Contact