Scope en nulmeting de start van een duurzame onderneming

Scope en nulmeting, dé start van een duurzame onderneming

De start van een duurzame onderneming begint bij het aanpassen van de visie en missie bij de nieuwe strategie van je bedrijf. Daarna start je met het bepalen van de scope, waarna een “nulmeting” wordt gemaakt.

De scope van de onderneming

De scope is een afbakening van dat wat je wilt gaan meten. Dit kan zijn:

  • een proces,
  • een gedeelte van een onderneming,
  • of de gehele onderneming.

Uiteraard kan de scope gedurende de jaren wijzigen. Als je start met een gedeelte van je onderneming, kun je doorgroeien naar de gehele onderneming.

Als de scope bepaald is, kan er een “nulmeting” gemaakt worden.

De scope van de onderneming

De nulmeting

Een “nulmeting” is op basis van zuivere data het in kaart brengen van de grondstoffen en overige middelen die je gebruikt binnen de scope.

Dit is het startmoment. Door het maken van een “nulmeting” kun je de doorgevoerde wijzigingen/aanpassingen meten ten opzichte van de startperiode. De nulmeting geeft je inzicht hoeveel CO2 de onderneming uitstoot.

De nulmeting Duurzame Cijfers - Doelstellingen
Lean & Green

Kiezen voor duurzaam ondernemen

Iedere onderneming die toekomstbestendig wil zijn, zal zijn organisatie zo moeten inrichten dat er rekening wordt gehouden met de leefomgeving en het duurzame gebruik van grondstoffen.

Bewustwording klanten

Het verwachtingspatroon van klanten/ consumenten moet aansluiten bij jouw “duurzame onderneming”.

Toekomst bestendig

Een toekomstbestendige organisatie is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen en maatregelen vanuit de overheid. Door nu verstandig te investeren in verduurzaming verzeker je de continuïteit van de onderneming.

Motivatie werknemers

Gemotiveerde werknemers die zich bewust willen verbinden aan een duurzame organisatie.

Voorkom risico’s

Voorkom financiële risico’s omdat je niet voorbereid bent op de effecten van o.a. klimaatverandering, reputatieschade, uitsluiting bij aanbestedingen en boetes bij nieuw overheidsbeleid.

Verduurzamen? neem contact op

Verandering begint met inzicht, het kan anders, beter met oog op de toekomst.

Contact