Rapporteren en certificeren doelstellingen en resultaten met de CO2 prestatieladder, SDG of Lean & Green

Transparant rapporteren doelstellingen en resultaten

De gestelde doelstellingen en gerealiseerde resultaten worden gerapporteerd.

Heldere doelstellingen

Hiermee kun je medewerkers, afnemers en andere belanghebbenden meenemen in je proces. Op basis hiervan kan je volgende stappen formuleren.

Klimaatdoelstellingen

Rapporteren

De rapportage is een middel om aan te tonen dat je de gestelde doelen gerealiseerd hebt. Door transparant te rapporteren geef je ook het imago van de onderneming weer.

Een manier om verantwoording af te leggen is rapporteren op basis van de CO2 prestatieladder, Lean & Green of Sustainable Development Goals (SDG’s).

Rapporteren en certificeren

CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een meetinstrument ontwikkeld door SKAO, dat bestaat uit 5 niveaus. Niveau 1 t/m 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie en activiteiten. Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook gekeken naar de CO2-uitstoot in de keten en de sector.

Het CO2-managementsysteem stuurt op een continu proces voor verbetering van de CO2-reductie.

De CO2-prestatieladder bestaat uit vier invalshoeken:

  1. Inzicht: Welke energiestromen zijn er binnen de organisatie aanwezig en wat is je CO2-footprint?
  2. Reductie: Bepaal ambitieuze reductie doelstellingen
  3. Transparantie: Communiceer zowel intern als extern over het CO2-beleid
  4. Participatie: Deelname aan initiatieven binnen de sector op het gebied van CO2-reductie.

 

Voordelen CO2-prestatieladder:

– voordeel bij aanbestedingen, hoe hoger je kwalificatie op CO2 de prestatie ladder, hoe hoger de korting en daarmee de kans om een aanbesteding te winnen

– bij certificering voor niveau 3 voldoe je aan de EED Energie-audit

– voor ondernemingen die moeten voldoen aan de CSRD, kan de CO2-prestatieladder ingezet worden om te voldoen aan de ESRS E1

– kostenvoordeel, door de CO2-uitstoot te verminderen, beperk je het energieverbruik en bespaar je al gauw veel geld.

CO2 prestatieladder

Lean & Green

Lean & Geen is een organisatie die staat voor een duurzame logistieke keten waarbij met behaalde resultaten een erkenning verstrekt wordt.

Lean & Geen - Lean and Green

SDG’s

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Deze goals zijn geadopteerd door alle landen van de Verenigde Naties.

Duurzame cijfers is partner van de SDG Nederland-community sinds 2021.

Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen - SDG

Certificering

Met de opgestelde rapportages en monitoringsdata ben je in staat de onderneming door een externe partij te laten certificeren. Denk bijvoorbeeld aan CO2-Prestatieladder, Lean & Green en  ISO. Certificering kan in de markt een onderscheid geven ten opzichte van de concurrenten in de markt. Het kan ook een belangrijk instrument zijn voor ondernemingen die in een keten werkzaam zijn, of bij aanbestedingstrajecten. In dit soort trajecten geeft de toetsing door een externe partij de opdrachtgever zekerheid.

Rapporteren en Certificeren
Lean & Green

Kiezen voor duurzaam ondernemen

Iedere onderneming die toekomstbestendig wil zijn, zal zijn organisatie zo moeten inrichten dat er rekening wordt gehouden met de leefomgeving en het duurzame gebruik van grondstoffen.

Bewustwording klanten

Het verwachtingspatroon van klanten/ consumenten moet aansluiten bij jouw “duurzame onderneming”.

Toekomst bestendig

Een toekomstbestendige organisatie is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen en maatregelen vanuit de overheid. Door nu verstandig te investeren in verduurzaming verzeker je de continuïteit van de onderneming.

Motivatie werknemers

Gemotiveerde werknemers die zich bewust willen verbinden aan een duurzame organisatie.

Voorkom risico’s

Voorkom financiële risico’s omdat je niet voorbereid bent op de effecten van o.a. klimaatverandering, reputatieschade, uitsluiting bij aanbestedingen en boetes bij nieuw overheidsbeleid.

Verduurzamen? neem contact op

Verandering begint met inzicht, het kan anders, beter met oog op de toekomst.

Contact