Vastgoed verduurzamen = meervoudige winst

Voor de meeste organisaties en bedrijven valt er nog veel te verbeteren qua vastgoed en interne “productie” processen. Stijgende energieprijzen, leveronzekerheid, netwerkcongestie en de nieuwe EU-richtlijnen hebben ervoor gezorgd dat verduurzaming bovenaan de agenda is komen te staan.

Een investering in duurzame huisvesting betaalt zich momenteel eerder vroeg dan laat uit. Daarbij helpen natuurlijk subsidies (ISDE) of fiscale aftrekmogelijkheden als de MIA, EIA of Vamil. Daarnaast lenen kapitaalverstrekkers tegen gunstiger voorwaarden als een onderneming een actief duurzaamheid beleid hanteert.

Een combinatie van isolerende maatregelen rond het gebouw, zuiniger installaties een eigen energieopwekking met bijv. zonnepanelen en verantwoord gebruik leveren direct veel geld op.

De juiste investeringen in gebouwen en installaties lonen, de lagere verbruikskosten betekenen meervoudige winst, naast kostenbesparing ook milieuwinst.

Er gelden toenemende eisen vanuit de overheid, zo verplicht de EPDE III, (Energy Performance of Buildings Directive) tot het aanleggen van elektrische laadpunten bij meer dan 20 parkeerplekken. Onder druk van de energiebesparingsplicht kunnen wij als specialist kantoren en bedrijfspanden richting een energie A-label helpen.

Gelukkig zijn er tegenwoordig technische innovaties zoals smart grid, load balancing en een EMS (energie managementsysteem) om optimaal gebruik te maken van alle beschikbare bronnen waaronder eigen opwekking en opslag. Hiermee maak je de onderneming minder kwetsbaar en krijg je de mogelijkheid gezond verder te groeien.

Vastgoed verduurzamen
Lean & Green

Kiezen voor duurzaam ondernemen

Iedere onderneming die toekomstbestendig wil zijn, zal zijn organisatie zo moeten inrichten dat er rekening wordt gehouden met de leefomgeving en het duurzame gebruik van grondstoffen.

Bewustwording klanten

Het verwachtingspatroon van klanten/ consumenten moet aansluiten bij jouw “duurzame onderneming”.

Toekomst bestendig

Een toekomstbestendige organisatie is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen en maatregelen vanuit de overheid. Door nu verstandig te investeren in verduurzaming verzeker je de continuïteit van de onderneming.

Motivatie werknemers

Gemotiveerde werknemers die zich bewust willen verbinden aan een duurzame organisatie.

Voorkom risico’s

Voorkom financiële risico’s omdat je niet voorbereid bent op de effecten van o.a. klimaatverandering, reputatieschade, uitsluiting bij aanbestedingen en boetes bij nieuw overheidsbeleid.

Verduurzamen? neem contact op

Verandering begint met inzicht, het kan anders, beter met oog op de toekomst.

Contact