kilometer, vervoer, werk gebonden mobiliteit

Werk-gebonden mobiliteit

Werk-gebonden mobiliteit gaat over het woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit die betaald wordt door de werkgever en dus beïnvloedbaar is.

Vanaf 1 januari 2024 moeten werkgevers (met 100 of meer werknemers) jaarlijks gegevens bijhouden over de mobiliteit van hun werknemers. Het gaat daarbij om woon-werk en zakelijke mobiliteit. In principe gaat het om reizen waarvoor u uw werknemers een financiële vergoeding geeft of waarvoor u een voertuig of vervoersbewijs aan uw werknemers ter beschikking stelt. Werkgevers moeten vervolgens voor 30 juni van het opvolgende jaar (voor het eerst uiterlijk 30 juni 2025) deze gegevens aanleveren op een digitaal formulier van de RVO.

Het gaat om de jaartotalen van:

  • het totaal aantal gereisde kilometers
  • gebruikte vervoermiddelen
  • gebruikte brandstof

 

Voor wie?

De regels gaan gelden voor:

  • alle ondernemingen met 100 of meer werknemers
  • publieke rechtspersonen, zoals gemeenten, provincies en ministeries.

Het bepalen van de grootte van je organisatie?

Een organisatie bestaat uit een kamer van koophandel registratienummer, eventueel met meerdere vestigingen waarbij alle werknemers van deze vestigingen meetellen. Geconsolideerde bedrijven met meerdere werkmaatschappijen worden per KvK registratie beoordeeld.  Dit gebeurt dan met de peildatum 1 januari van een bepaald jaar. Als dit er dan meer als 100 zijn, moet je voldoen aan deze regeling. Werknemers tellen mee als ze minimaal 20 uur per maand betaald werk verrichten voor de werkgever. Dus gedetacheerde, uitzendkrachten en vrijwilligers tellen niet mee.

Als je onder de verplichting valt, dien je vanaf 1 januari 2024 te rapporteren, ook over de medewerkers die later in dienst getreden zijn of die in de loop van 2024 uit dienst getreden zijn.

 

Wat valt hier niet onder? 

Soorten van mobiliteit die niet onder de regeling vallen zijn:

  • voertuigen met grijze kentekens of speciaal aangepaste voertuigen, zoals bestelbusjes, vrachtauto’s of service-auto’s
  • ritten van nood- en hulpdiensten
  • reizen van de bestuurder van een voertuig die bedoeld zijn voor het vervoeren van personen tegen betaling, zoals taxichauffeurs
  • privégebruik van bedrijfswagens en leaseauto’s
  • vliegreizen of reizen per boot zijn vrijgesteld van rapportage

                                                                                                                                                                                                                                              

De RVO berekent de CO2-uitstoot met de emissiefactoren automatisch op basis van de ingevoerde gegevens.

 

Meer weten wat dit voor uw organisatie betekent en hoe u dit aanpakt? Info@duurzamecijfers.nl

Meer informatie?

Wat ik zie bij organisaties is dat ze het lastig vinden om te starten met het verduurzamen, of kleine losse onderdelen verduurzamen maar dat de samenhang ontbreekt. Het is belangrijk om vanuit een strategie, visie en missie te verduurzamen, waarbij het geheel overzien wordt.